Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum

Morr 1 Vikingavägar i öster, del 1, del 2, 1996
Morr 2 Trädgårdsmästaren 6 i Sigtuna, 1996
Morr 3 Vikingars guld ur Mälarens djup, 1996
Morr 4 Sigtunaporten i Novgorod, 1997
Morr 5 Vägen till Palteskiuborg, 2001
Morr 6 Professorn 1 FU, 2003
Morr 7 Aludden och Sigtunstiftelsen AU, 2003
Morr 8 Slaktaren 3 FU, 2002
Morr 9 Humlegården 3o13 SU, 2003
Morr 10 Guldet 11 FU, 2003Morr 11 Rolsta AU, 2003
Morr 13 RAÄ 92 Gränssten, Antikvarisk kontroll, 2003
Morr 14 Prästgården FU, 2003
Morr 15 Manfred Björkqvists Alle FU, 2003
Morr 16 Kumla FU, 2003
Morr 17 Billby AU, 2004
Morr 18 Koppardosan 4 FU, 2004
Morr 19 Södertil AU, 2004
Morr 20 Klockaren 4 FU, 2004
Morr 21 Södertil FU, 2004
Morr 22 Humlegården 3 FU, 2004
Morr 23 Sigtuna StadsGIS
Morr 24 St Pers skola SU, 1999
Morr 25 Vattenledningsgrävningen 1925
Morr 26 Rosersberg AU, 2005
Morr 27 Klippvägen-Olofsgatan SU, 1999
Morr 28 Steninge Alle AU, 2006
Morr 29 Tollsta Rolsta AU, 2006
Morr 30 Granhäcken FU, 2006
Morr 31 Urmakaren 3 och 4 FU, 2007
Morr 32 Brandstationstomten FU, 2007
Morr 33 Humlegården 3 2006, kapitelvis med CD-bilagor
Morr 33 Humlegården 3 2006, hela boken lågupplöst
Morr 34 Kålsängen 1 SU, 2005
Morr 35 Kållandet 1 FU, 2007-08
Morr 36 Koppardosan 2&3 FU, 1995,-99,-07
Morr 37 Borgmästarängen mfl FU, 1985,-88,-07
Morr 38 Långgatan FU, 2008
Morr 39 Sta Gertrud 3 FU, 2008
Morr 40 En tidigkristen gravgård vid Götes mack, 2008
Morr 41 Humlegården och Trekanten FU, 2006-2010
Morr 42 Ragvaldsbo AU, 2009
Morr 43 Sätuna AU, 1990-91
Morr 44 Älgesta AU, 1991
Morr 45 Dominikankonventet, 2009
Morr 46 Magistern, 1998 – RödaSkolan, 1992
Morr 47 Kv Guldet 6 SU, 1997
Morr 48 Stora Gatan FU, 2001
Morr 49 Stora Gatan SU, 2002
Morr 50 Vikingatida och tidigmedeltida båtar i Sigtuna, 2010
Morr 51 Tillståndsrapport för museets föremålssamlingar, 2010
Morr 52 Trädgårdsmästaren 9 och 10 1988-90, kapitelvis med CD-bilagor
Morr 52 Trädgårdsmästaren 9 och 10, 1988-90, hela boken lågupplöst
Morr 53 Norra Sigtuna Stad 2012-Rapport
Morr 54 Byggnadssten i Sigtuna, 2012
Morr 55 Husbehovsfiske, 2012
Morr 56 Vibygrävningen 1997-2000
Morr 57 Sigtuna från sjösidan, 2014
Morr 58 Venngarns slottspark 1994
Morr 59 S:t Lars kyrkoruin 1987-88
Morr 60 S:t Olofs kyrkoruin 2001-2005
Morr 61 Fyndkatalog, Vattenledningsgrävningen 1925
Morr 62 Sigtunas kyrkoruiner, Byggnadsarkeologisk sammanställning 2020
Morr 63 Professorn 1 1999-2000, med digitala bilagor
 • Arkeologisk undersökning i kv. Professorn 1, Sigtuna, 1999-2000

  Morr nr 63

  Filerna ”Fyndlista” och ”Kontextlista” (.xlsx) kan laddas ned till din dator via Edge eller Firefox, men detta fungerar sämre i Chrome.

  Den tryckta rapporten:

  1. Innehåll
  2. Förord
  3. Undersökning och resultat, en översikt
  4. Metod
  5. Fornlämningsmiljön
  6. Dateringsunderlag
  7. Föremålsfynden

  8. Fas 1-8, 900-tal till ca 1055
  9. Fas 9-12, ca 1055 till 1130
  10. Fas 13-20, ca 1130 till nutid

  11. Referenser
  12. Administrativa uppgifter

  13. Bilagor 1-6
  Dendrodateringar, Bartholin 2002 & 2020 samt Daly 2021
  Myntanalys, Moesgaard 2021
  14C-datering, Håkansson & Beckel, Ångströmlaboratoriet 2020
  Om hus H/G i fas 2 & 3, Runer 2021

  Digitala bilagor:

  Fyndlista med fasangivelser
  Kontextlista med fas- hus- grupp- och MK-angivelser
  Gruppmatris
  Hustabell

  Makrofossilanalys
  Heimdal 2020
  Makrofossilanalys
  Pettersson 2020, artikel i Situne Dei
  Elementanalys av ett hänge, fnr 3792
  Isaksson 2000
  Analys av metallföremål, fnr 13000
  Wojnar-Johansson 2001
  Analys av metallföremål, fnr 14982 & 15001
  Wojnar-Johansson 2001
  Analys av metallföremål, fnr 12409, 13093 & 13425 Wojnar-Johansson 2001
  Analys av bivax, fnr 6622
  Isaksson 2002
  Analys av glaspärlor, fnr 22348, 2919, 3887 & 13297 Lesman & Egorkov 2007


 • Morr 64 Hantverk i mynthusmiljö, 2021
  Morr 65 Spelföremål från Sigtuna, 2022