Publikationer från Sigtuna Museum

 

Sigtuna museum har gett ut publikationer i olika serier genom åren.

Dels ”Sigtuna Museums Skriftserie” som främst vikts för lokalhistoriska monografier och populärvetenskapliga publikationer, dels ”Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum” (MORR) som omfattar arkeologiska utgrävningsrapporter och rapporter från olika smärre forskningsprojekt.

Situne Dei är museets forskningsskrift för sigtunaforskning och historisk arkeologi.

 

Kontakta gärna Anders Söderberg