Arkeologiska rapporter

 

En arkeologisk undersökning är en omfattande process. Den synliga och mest påtagliga delen som de flesta kommer i kontakt med är själva fältarbetet, den arkeologiska grävningen.

En undersökning föregås alltid av ett beslut från Länsstyrelsen och i uppdraget ingår ytterligare en del förutom själva utgrävningsarbetet – att skriva en rapport. Det arkeologiska uppdraget är inte färdigt förrän denna har publicerats.

En mycket viktig del av det arkeologiska arbete som utförs på museet är därför att skriva och att tillgängliggöra rapporter. Denna sida har just detta syfte. Här finns resultaten från de arkeologiska undersökningar som museet utfört mellan 1985 och 2012 tillgängliga.

Under rubriken Meddelanden och rapporter finns rapporter utgivna i museets egen rapportserie MORR – Meddelanden och Rapporter från Sigtuna museum. Under rubriken Rapportsammanställningar finns rapporter gjorda enligt en rapportmall som Riksantikvarieämbetet har tagit fram för avrapportering av äldre undersökningar. Under rubriken Arkivrapporter finns enklare rapporter från mindre arkeologiska uppdrag som ofta inte har gett några resultat och därför inte givit någon omfattande arkeologisk dokumentation, i vissa fall ingen alls.

 

Kontakta gärna Anders Söderberg

föremål 02