Veckans föremål

  Veckans föremål

  …och här är ett stycke muggigt trä. Inte så snyggt kanske men litet spännande om man gillar byggnadsteknik. Stocken är en timmerknut från ett sigtunahus från strax före år 1100.

  Sigtunas tidigaste knuttimrade hus är från ungefär år 1000, och det är nog så långt tillbaka vi kan spåra tekniken i Sverige. Österut finner vi både slaviska och östersjöfinska traditioner som sträcker sig ända ned till före år 500 efter Kristus. De allra äldsta knuttimrade konstruktioner vi känner är så gamla som från 400-talet före Kristus, från gravkammare i Altai i södra Sibirien. Det är kanske där vi ser ursprunget till byggnadssättet.

  De tidiga timmerhusen i Sigtuna hade som regel överliggande långdrag i stockarna. Långdrag är den urholkade längsgående ränna i stocken som fylls med tätande mossa innan nästa stockvarv läggs på. Senare skandinavisk knuttimring har som regel långdragen placerade på stockarnas undersidor – underliggande långdrag.

  Våra överliggande långdrag har tydliga paralleller i slavisk knuttimring, till exempel i Novgorod. Det är därför ganska uppenbart att tekniken kommit hit genom stadens täta kontakter över Östersjön och bortom Finska viken.

  Frågor? Kontakta gärna Anders Söderberg