Veckans föremål

  Sigtunas stiligaste lilla nyckel? Ja, en av de allra finaste i alla fall. Den är ungefär fem och en halv centimeter lång och gjuten i brons, eller ”kopparlegering” på arkeologspråk. Den sitter fint monterad i en enkel ring som förslutits genom att ändarna slagits runt varann, som i en knop.

  Den kommer från en utgrävning för fjärrvärme 1992, i ett schakt som drogs från Prästgatan och ned i kvarteret Humlegården. Nyckeln hittades ganska nära botten av schaktet så den tillhör sannolikt 1000-talet.

  Nycklar var lika symbolladdade som de var praktiskt fungerande på vikingatiden. De gifta kvinnorna hade ansvar över hus och hem och bar ofta nyckeln som en synlig accessoar för att markera sin ställning, vilket i sin tur drev hantverkarna till att gjuta konstfullt vackra nycklar.

  Även under medeltiden hade nycklar och lås starka symbolvärden. Om en tjuv låste in stöldgodset betraktades det som ett allvarligare brott än själva stölden i sig, eftersom tjuven därmed ansågs markera äganderätt till det stulna. Låsen, som säkert kunde dyrkas upp av vem som helst, gavs juridiskt en värdeladdning som ett slags flyttbara sigill. Det garanterade deras säkerhet mer än vad själva mekaniken gjorde det.

   

  Frågor? Kontakta gärna Anders Söderberg