Situne Dei

Situne Dei är Sigtuna museums vetenskapliga årsskrift som utkommit sedan 2006 i sin nuvarande form. Den gavs första gången ut mellan åren 1942 och 1952. Dessa årgångar innehåller flera artiklar som blivit klassiska inom svensk arkeologi. Skriften fokuserar på sigtunaforskning och historisk arkeologi, samt mellansvensk arkeologi eller vetenskapliga frågor som i vidare mening anknyter till sigtunaforskningen.

Manus granskas med avseende på vetenskaplig kvalitet och relevans mot skriftens målsättning. I de fall då redaktionen själva inte kan bedöma kvaliteten på ett arbete, lämnas det vidare det vidare till bedömning av externa granskare.

Vi tillämpar en open access-princip vid publiceringen. Författarna erhåller sitt arbete i pdf-format att dela fritt och artiklarna publiceras on line på museets hemsida en tid efter den fysiska publiceringen. Författaranvisningar i menyn till vänster.

Redaktion 2023

Anders Söderberg, fil kand, arkeolog, Sigtuna museum.
Anna Kjellström, docent, fil dr, arkeolog, osteolog, Stockholms universitet.
Cecilia Ljung, fil dr, arkeolog, Stockholms universitet.
Charlotte Hedenstierna-Jonson, fil dr, arkeolog, Historiska museet/Uppsala universitet.
Johan Runer, fil dr, arkeolog, Statens Maritima & Transporthistoriska Museer.
Magnus Källström, docent, fil dr, runolog, Riksantikvarieämbetet.

Kontakta gärna Anders Söderberg

Situne Dei