Björkbacka 2002
Borgaren 4 FU,-85
Brasan 7 FU,-96
Bromsta, RAÄ59 FU, -07
Dansen 1 FU, -85
Draken 1 FU, -00
Draken 1 FU, -01
Est-monument Stora Torget FU, -07
Fågelsången 7 FU, -85
Guldet 6-Skeppargränd FU, -06
Guldet 8 FU, -02
Harg, -02
Hospitalsudden, -02
Hotell Kristina FU, -08
Humlegården 3 kompletterande FU, -05
Humlegården 12 Matsal FU, -06
Humlegården-trädgropar FU, -00
Humlegården-Ödåker FU,-87
Kammakaren 5 FU, -11
Killinge by, -01
Klockaren 5 FU, -85
Klockaren 6 och Stora Gatan VA FU, -98-99doc
Klockargränd, -01
Koppardosan 2 FU, -08
Koppardosan 2 FU, -85
Kyrkolunden mm FU, -86
Kållandet 2 FU, -00
Kållandet 2 FU, -09
Kållandet 4 FU, -04
Laurentii gränd FU nr 2, -07
Laurentii gränd FU, -07
Lergöken 1, -00
Lergöken 2 FU, -05
Lergöken 7 FU, -11
Lergöken 8 FU,-04
Lilla Nygatan FU, -04
Lilla Torget bredband FU, -05
Långgatan FU, -02
Magistern 1 FU, -03
Malmgården 5 FU, -85
Mariakyrkan, Väg 263 FU, -94
Måby, RAÄ113 FU, -07
Ny Brandstation, Ragvaldsbo AU, -07
Olofsgatan bredband, 01
Olofsgatan FU, -08
Pilsbo 3, 2002
Plantaget FU, -85
Rävsta avlopp vid RAÄ127,129 och 223, -05
Slaktaren 4 FU, -00
Slaktaren 5-Laurenti gränd FU, -99
Smeden 2 FU, -05
Snickaren 4 FU, -99
Snickaren 5 FU, -01
St Lars trädplantering FU, -99
St Nicolaus 3 FU, -98
St Nicolaus 4 FU, -03
St Nicolaus 4 FU, -96
Sta Gertrud 3 FU,-99
Stora Gatan VA, -05
Stora Gatan-Laurentii gränd FU, -94
Stora Gatan-ManfredBjA FU,-04
Stora Malmgatan FU, -88
Stora Torget FU, -08
Torggränd FU, -97
Torggränd Strandvägen FU, -08
Trekanten FU, -08
Tryckaren 6, Gamla Apoteket FU, -93
Tryckaren 8 FU, -05
Trädgårdsmästaren 11 o Humlegården 3
FU, -88 o -91

Tunet 7 FU, -03
Urmakaren 3 o 5 FU, -07
Ödåker 7 FU, -04
Humlegården 6 FU, -12
Prästgatan FU, -10
Sigtuna Hamn FU, -10