Situne Dei 2010

 

Situne Dei 2010. Årsskrift för Sigtunaforskning utgiven av Sigtuna Museum.

Redaktion: Rune Edberg och Anders Wikström.

Årgång 2010 tillägnades Sten Tesch som gick i pension efter 25 år som chef för Sigtuna Museum. Dessförinnan var han i nära 20 år verksam vid Riksantikvarieämbetet.

Förord av Rune Edberg
Subskribenter
Sten Tesch – en kronologisk bibliografi
Ingmar Jansson: Danskt guldsmide i Sigtuna under tidig medeltid?
Kenneth Jonsson: Fynd med Sigtunamynt från Knut Erikssons tid
Mats Roslund: Västanfläkt eller en stadig vind?
Gustaf Trotzig: Det historiska Sigtuna i fem generationers uppslagsböcker
Helmer Gustavson: Sårfeberbenet från Sigtuna
Väsentliga rättelser till H.Gustavsons artikel
Magnus Källström: Lönnrunorna i Långgränd
Uaininn O’Meadhra: Skisser i urnes-/runstensstil på horn och ben
Anders Wikström: Arkeologiska undersökningar i Sigtuna 2006-2009
Cecilia Ljung: Gravmonumentet på museets tomt
Anna Kjellström: Tillsammans i evighet. Osteologiska aspekter på flerpersonsgravar i Sigtuna
Elisabet Claesson: Kvinnor i museets gömmor
Birgitta Knutsdotter Olofsson: Museet i staden
Lars Andersson: Staden på landet – en gravgård i Täby
Torun Zachrisson: Kungsämnen i Söderby och kungens Sigtuna
Charlotte Hedenstierna-Jonson: I en skrivkunnig miljö
Mathias Bäck: Birka och den transkontinentala kommunikationen
Lena Holmquist: Pilen som satte Birkas Garnison i brand
David Damell och Olle Lorin: Fornborgsunder-sökningar i norra Södermanland
Lars Norberg och Björn Pettersson: Huset vid Kilakastalen
Bengt Söderberg: Ett ”trelleborgshus” i en husaby
Ola Kyhlberg: Birgitta Birgersdotters relikfärd
Jacques Vincent: Stillhet (lino)
Medarbetare Situne Dei 2010