Författaranvisningar

Sista inlämningsdatum till utgåvan 2023 är den första juni, men meddela gärna i god tid före manusstopp om du vill lämna in en artikel.

Artiklarna skrivs på svenska och sammanfattningarna på engelska. Manus skall underskrida 5000 ord eller ca 33 000 tecken med blanksteg inklusive mellanrubriker, bildtexter, referenslista och en engelsk sammanfattning om högst 250 ord. Undvik egen formatering av text. Figurer skall levereras separat i tiff-format om 300 dpi. Tabeller och figurer skall ha tabell- och figurtexter, som placeras längs bak i manuset.

Referenser anges enligt Harvardsystemet, ex: (Zetterholm 1933:129), (Zetterholm 1933:112ff). Referenslistan skall skrivas så avskalad och enkel som möjligt, med författarnamn, utgivningsår, artikeltitel, monografititel (kursiveras), redaktion, förlagsort, samt sidintervall. Vid referens till periodika behöver redaktion och förlagsort ej anges. Tidskriftsnamnet kursiveras. Till monografier som ingår i serier skall inte seriens namn och löpnummer anges om verket är sökbart efter författare eller titel i Libris eller VITALIS. Detta gäller även arkeologiska rapporter. Vid redovisning av arbeten med fler än två redaktörer räcker det med att redovisa huvudredaktören, följd av ”m. fl.” Här nedan ser du några exempel:

Meaney, A. L. 1981. Anglo-Saxon amulets and curing stones. Oxford.

Melnikova, E. 2009. Gutagård i Novgorod: dess förhistoria. Spaden och Pennan. Svensson, T. m.fl. (red). Stockholm. s. 56-78.

Wigren, S. 1983. Rapport över provundersökning invid fornlämning 280. Trosa-Vagnhärad sn, Nyköpings kommun, Södermanland. Stockholm.

Fuglesang, S. H. 1989. Viking and medieval amulets in Scandinavia. Fornvännen 84. s. 156-176

Kontakta gärna Anders Söderberg

Tre skrivstift