Situne Dei 2019

 

Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi.

Redaktion:
Anders Söderberg, Anna Kjellström, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Magnus Källström, Cecilia Ljung och Johan Runer.

Ted Hesselbom: Hornhjälm?

Pia Bengtsson Melin & Andreas Olsson: Materiella minnen för evig ära? Ett senmedeltida begravningsgarnityr från Mariakyrkan i Sigtuna

Roger Wikell: Runristare och stenhuggare

Magnus Källström: Runstenstäkter i Sigtunatrakten och runstenar vid vatten

Jenny Radon: Skandinaviska tandmodifieringar i nytt ljus

Olof Heimer, Andreas Viberg, Rune Edberg & Anne Homeister: Georadarundersökningar vid Signhildsberg 2018

Anders Söderberg: Ett parallellföremål till runsyllabariet från Sigtuna

Charlotte Hedenstierna-Jonson: Household Textiles in and Beyond Viking Age, Workshop i Sigtuna 15-17 oktober 2018

Rune Edberg: Recension: Beowulfkvädet. Den nordiska bakgrunden

Rune Edberg: Recension: Källan på botten av tidens brunn. Indoeuropeiska rötter till nordisk religion.

Patrik Gustafsson Gillbrand, Johan Runer & Anders Söderberg: Roger Wikell in memoriam