Situne Dei 2008

 

Situne Dei 2008. Årsskrift för Sigtunaforskning utgiven av Sigtuna Museum.

Redaktion: Sten Tesch (red) och Rune Edberg.

”När nu Situne Dei ges ut för tredje året i den nya följden, kan det ses som ett uttryck för att tidskriften är här för att stanna. En vetenskaplig tidskrifts fortlevnad är emellertid beroende av det finns en pågående forskning. I så motto finns det gott hopp för framtiden. Sigtunaforskningen lever!”

Sten Tesch: Förord (0,3 mb)

Laila Kitzler Åhfeldt: Runristare i stad och land (5,5 mb)

Helmer Gustavson: Harpans magi (0,8 mb)

Rune Edberg: Heliga hägnader (1,7 mb)