Morr 63

okt 21, 2021 @ 13:45

Arkeologisk undersökning i kv. Professorn 1, Sigtuna, 1999-2000

Morr nr 63

Filerna ”Fyndlista” och ”Kontextlista” (.xlsx) kan laddas ned till din dator via Edge eller Firefox, men detta fungerar sämre i Chrome.

Den tryckta rapporten:

1. Innehåll
2. Förord
3. Undersökning och resultat, en översikt
4. Metod
5. Fornlämningsmiljön
6. Dateringsunderlag
7. Föremålsfynden

8. Fas 1-8, 900-tal till ca 1055
9. Fas 9-12, ca 1055 till 1130
10. Fas 13-20, ca 1130 till nutid

11. Referenser
12. Administrativa uppgifter

13. Bilagor 1-6
Dendrodateringar, Bartholin 2002 & 2020 samt Daly 2021
Myntanalys, Moesgaard 2021
14C-datering, Håkansson & Beckel, Ångströmlaboratoriet 2020
Om hus H/G i fas 2 & 3, Runer 2021

Digitala bilagor:

Fyndlista med fasangivelser
Kontextlista med fas- hus- grupp- och MK-angivelser
Gruppmatris
Hustabell

Makrofossilanalys
Heimdal 2020
Makrofossilanalys
Pettersson 2020, artikel i Situne Dei
Elementanalys av ett hänge, fnr 3792
Isaksson 2000
Analys av metallföremål, fnr 13000
Wojnar-Johansson 2001
Analys av metallföremål, fnr 14982 & 15001
Wojnar-Johansson 2001
Analys av metallföremål, fnr 12409, 13093 & 13425 Wojnar-Johansson 2001
Analys av bivax, fnr 6622
Isaksson 2002
Analys av glaspärlor, fnr 22348, 2919, 3887 & 13297 Lesman & Egorkov 2007No Comments