På gång just nu!

 

”Hos Herr Niklas och annat skrivkunnigt folk”

Under åren 1999 och 2000 utfördes en stor arkeologisk undersökning i kvarteret Professorn 1, mellan Gröna ladan och Stora gatan. Utgrävningen var en av de största i Sigtuna stad och den överlägset fyndrikaste. Under år 2020 slutförs databearbetningen från utgrävningen och en utgrävningsrapport kommer att publiceras. Läs mera om projektet här.

Ny föremålsdatabas
Under några år har vi arbetat med att digitalisera vår föremålsdokumentation för att lagra den i en central databas. Först in var fyndlistorna från de senaste decenniernas arkeologiska utgrävningar. Dessa 120 000 föremålsposter var lätta att flytta till databasen eftersom de redan var digitala. Därefter har ett mödosamt arbete gjorts för att digitalisera alla analoga inventarielistor från 1911 och fram till 1980-talet – utgrävningslistor, inventarier i Lundströmska gården och Rådhuset samt kommunens konstsamling. De 35 000 posterna har knappats in för hand en och en. Tack vare god hjälp av en handfull museimän och arkeologer är det stora arbetet nu till ända.

Samlingarna på nätet! Sedan 2019 exponerar vi även vår föremålsdatabas över webben. På emuseum.sigtuna.se finns uppgifter om ungefär 160 000 föremålsposter upplagda. E-museet är ett bildmuseum. I dagsläget finns drygt 2400 föremål representerade med bild.

 

Vid frågor, kontakta gärna Anders Söderberg

Radio Sigtuna

Kommunledningsbunker

Kommunledningsbunker

 

Text

Tidigare utställningar

mmmmmmmmmmmmmmmmm