Lån av material

 

Vi lånar gärna ut föremål till andra museer och utställningar, både inom landet och internationellt. Alla museer och institutioner med utställningsverksamhet kan låna föremål. Förutsättningen är att en överenskommelse görs med Sigtuna museum som i detalj fastställer syfte, villkor och tidsbegränsning för lånet. Lånande institution ansvarar också för alla kostnader knutna till frakt och eventuella resekostnader för personlig ledsagare från museet, liksom för försäkring som täcker ansvar från utresa till återlämnande.

Det är också vanligt att forskare behöver låna föremål för naturvetenskapliga analyser vid andra institutioner. Även här gäller att ett tidsavgränsat avtal tecknas med museet där den lånande parten ansvarar för föremålens hantering under låneperioden. Eventuella frakt- och försäkringskostnader belastas den lånande parten.

 

Kontakta gärna Lisen Tamm  eller Anders Söderberg

föremål 06