Arkeologi

 

I vårt föremålsmagasin förvarar vi de allra flesta av de fynd som grävts fram av arkeologer i Sigtuna stad, från 1910-talet och fram till idag. Från och med 2016 kommer vi även att ta hand arkeologiska fynd från utgrävningar i kommunen som helhet. De många föremålen är en kulturskatt. Därför är magasinet klimatiserat och anpassat för att förvara dem på bästa sätt ur bevarandesynpunkt.

Magasinets verksamhet står på tre ben – föremålsvård, forskning och förmedling. Föremålsvården har under en tid varit det tyngsta av benen men vi tar också ofta emot forskare som vill studera föremålen samt specialbokade besökare, både skolklasser och intresserad allmänhet, för att visa föremålen och förmedla de historier de berättar.

 

Kontakta gärna Anders Söderberg

utgräning Huml06 RF