Donation

 

Många av museets yngre föremål har kommit i museets ägo genom privata donationer.

En donation kan tas emot efter att museet först fått en donationsförfrågan som museet sedan fattar ett beslut om att ta emot.

 

Kontakta gärna Ted Hesselbom

Staty Wenngarn RF