Etnologi

 

Museets samling av etnologisk karaktär är mindre än den arkeologiska samlingen, och omfattar främst sigtunaföremål från 1700-talet fram till dags dato. De delar av samlingen som inte står på plats i museets olika byggnader och historiska miljöer, förvaras i samma magasin som de arkeologiska föremålen. Där är de tillgängliga för forskning och pedagogik.

 

Kontakta gärna Lisen Tamm

jakobsson