Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Den nationella kultursatsningen omfattar 6-års verksamhet upp till årskurs 9. Sigtuna Museum och Konsthall Märsta är två av arenorna där Skapande Skola-projekt äger rum. Våren 2015 fick cirka 450 barn från förskoleklass till klass 9 komma till konsthallen och museet och se våra utställningar för att därefter skapa själva under handledning av en professionell konstnär.

Läs mer om Skapande Skola:

http://www.sigtuna.se/sv/Kultur–Fritid/Barnkultur/Skapande-skola/

http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

http://www.kulturanalys.se/aktuellt/

 

hemsidans magasinet 2

Tre skrivstift