Pedagogik

Det pedagogiska programmet i Sigtuna Museum, liksom i kommunens förskolor, är inspirerat av Reggio Emilia-filosofin. Det innebär att vi arbetar med processer; barnen/besökarna arbetar undersökande och självständigt. Pedagogen underlättar genom att tillhandahålla verktyg, ställa reflekterande frågor och liknande. Tillsammans experimenterar vi och prövar oss fram.

Reggio Emilia-filosofins grundare Loris Malaguzzi har sagt: ”Ett barn har 100 språk men berövas 99”. I vår verksamhet vill vi bidra till att våra besökare får tillgång till flera språk genom att hitta flera sätt att kommunicera med sig själv och omvärlden. Vår kulturpedagog har kontinuerliga möten med kommunens pedagogistor för att främja samarbetet mellan Konsthall Märsta, Sigtuna Museum och kommunens förskolor.

Vi arbetar även för att nå andra grupper än barn och ungdomar i förskola och skola. ”Reggio Emilias pedagogiska filosofi är ett demokratiskt ställningstagande för att förskolan ska vara en demokratisk praktik för såväl barn som för samhället runtomkring. I Reggio Emilia ses barn som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.” Citat från Reggio Emilia-institutets hemsida: http://reggioemilia.se/

Här finns också mer information om Reggio Emilia-filosofin i ett specialnummer av lärarnas Nyheter år 2000 Reggio Emiliapedagogiken

Kontakta gärna Anna Hedberg

 

Barn3 RF