Skapande skola

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Den nationella kultursatsningen omfattar 6-års verksamhet upp till årskurs 9.

Sigtuna Museum & Art har de senaste åren genomfört en rad Skapande skola-projekt inom området konst och historia. Här finns några exempel.
På bilden till höger ser vi animatören och illustratören Karin Ahlin tillsammans med några barn som får lära sig animation inom ett Skapande skola-projekt.

Vill ni göra ett projekt inom Skapande skola tillsammans med Sigtuna Museum & Art? Kontakta kultursekreteraren via www.sigtuna.se

Läs mer om Skapande Skola i Sigtuna Kommun. 

Barn2 RF