Samlingar

Sigtuna Museum & Art har två konstsamlingar; Sigtuna kommuns konstsamling, som innefattar all offentlig konst i kommunen som finns i de offentliga rummen som gator och torg och i kommunens fastigheter. Och Sigtuna museums konstsamling, som innefattar konst som köpts in under museets hundraåriga verksamhet. Flera av verken har på något sätt en koppling till Sigtuna i denna samling vad gäller motiv eller konstnär.

Kontakta gärna Ingela Hermansson

FÄRG 2 med Anu Tuominen RF