Aktuellt

VALSTAKONST
ValstaKonst återanvänder en simhall som inte längre kan vara simhall.  Se aktuell information på valstakonst.se samt i vår kalender.

Skaparcirkel
Är du nyfiken på konst? Skapa tillsammans med andra på ett lustfyllt sätt, inga förkunskaper krävs. Sigtuna museum & Art och Konst- och kulturföreningen UNIKULTUR genomför tillsammans SKAPARCIRKELN, skapande för vuxna. Vi träffas vid tre tillfällen per termin på Sigtuna museum. Under handledning  arbetar vi i Studion med olika material.  Avgift inkl. material och fika för alla tre tillfällen: 200:- för icke medlemmar, 100:- för medlemmar i Unikultur. Anordnas i samarbete med Studieförbundet Bilda. årens är inte fastställda ännu.
Skicka din anmälan till: anmalan@unikultur.se

Artist in Residence Sigtuna
Vi har ett Artist in Residenceprogram för konstnärer som är intresserade av att, under en period, bo och verka utifrån platsen Sigtuna. 2019 var ett första pilotprojekt. Huset Urmakaren, Stora gatan 51 i Sigtuna blir under tre veckor i september ett tillfälligt hem för konstnärer från hela världen. Vi vill skapa en generös mötesplats för konstnärligt utbyte mellan konstnärer och lokalsamhälle, och stödjer projekt som får ta tid att växa fram. Förra året var konstnären Amanda Cardell Artist in Residencekonstnär hos oss. I år behöver vi pausa Artist in Residenceprogrammet p g a rådande situation med Coronapandemin. Men vi arbetar på att kunna starta programmet igen till nästa år 2021.