Forskning

 

Sigtuna museums arkeologiska samlingar inbjuder till forskning rörande olika aspekter av tidig medeltid, statsbildning, kristnandeprocess, internationella kontaktnät och människors livsvillkor i det Svealand som stod inför stora förändringar under 1000 och 1100-talen.

Museets magasin har ett forskarrum och forskare är hjärtligt välkomna efter överenskommelse.

 

Kontakta gärna Anders Söderberg

alessandro