Konstpolicy

Den finns en framtagen konstpolicy för Sigtuna kommun, denna ligger till grund för hur vi försöker arbeta med inköp av offentlig konst enligt 0,5 % regeln. Den är godkänd av Konstrådet 2017.

 

 

Kontakta gärna Ingela Hermansson

Barn09 RF