En vandring i runornas Sigtuna

Sammanlagt 15 runstenar ingår i vandringen, 12 i Sigtunas stadskärna och 3 vid Garnsviken öster om stadskärnan.

Vid varje runsten står en informationsskylt där stenens text finns återgiven på nutidssvenska samt med en kommentar till textens innehåll.

Utanför museet finns en informationstavla om runstenar och runinskrifter som kan vara en lämplig utgångspunkt för vandringen. Ytterligare en informationstavla finns i Til vid strandpromenaden på Garnsvikens östra sida.

Följ med på
En vandring i runornas Sigtuna
A rune stone walk in Sigtuna

För dig som vill ha en kortare barn- och familjevänlig runvandring, hämta den här.

runfolder_2016_framsida

För mer information, kontakta gärna Anders Söderberg

Runsten RF