Spåren av rikets första stad

 

Sedan sommaren 2005 finns 11 informationsskyltar uppsatta i det medeltida stadsrummet. Varje skylt visar en medeltida rekonstruktion av den miljö som betraktaren har framför sig, t.ex. Stora gatan eller S:t Pers ruin. Nutid och medeltid kan på sätt jämföras.

Till varje bild hör också en förklarande text. Rekonstruktionerna har gjorts av Sten Tesch & Jacques Vincent. En karta som visar var skyltarna Kan laddas ner här under. Man kan också kombinera med en runstensvandring.

Rekonstruktionerna är publicerade i boken Vyer från medeltidens Sigtuna av Sten Tesch & Jacques Vincent (2003). Boken har en tid varit slutsåld, men finns nu i en ny upplaga.

 

Kartan ”Spåren av rikets första stad”

Kontakta gärna Anders Söderberg

sjösidan cSt Olof c

Vyer - St Gatan RF