Tillgänglighet till magasinet i Til

 

Lokalerna är tillgängliga för alla.
Vi har en nyckelstyrd hissramp utanför entrén och vi har en stor hiss inomhus.

Meddela oss i förväg om ni behöver använda hissrampen så att vi kan ta emot ert besök.

Maila till Lisen Tamm

sithunum_U365_RF