Arkeologiska föremål som påträffas slumpmässigt vid grävning i trädgårdar

 

Arkeologiska föremål som påträffas av misstag vid grävning i trädgårdar eller liknande, skall rapporteras direkt till Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och bostadsstöd;
010 – 223 10 00.

Amfora RF