Våra medarbetare

Anna Hedberg
Kulturpedagog
anna.hedberg@sigtuna.se
08 – 591 262 45

Ingela Hermansson
Intendent Konst, platsansvarig Sigtuna museum
ingela.hermansson@sigtuna.se
08 – 591 262 43

Ted Hesselbom
Musei- och konstchef, verksamhetschef Sigtuna Museum & Art
ted.hesselbom@sigtuna.se
08 – 591 266 54

Lisen Tamm
Konservator
lisen.tamm@sigtuna.se
08-591 266 47

Joseph El-Khoury
Projektassistent
joseph.el-khoury@sigtuna.se
08 – 591 267 27

Anna Toräng
Museiintendent
anna.torang@sigtuna.se
08 – 591 266 53

Anni Silfver
Intendent med butiksansvar
anni.silfver@sigtuna.se
08 – 591 266 72

Anders Söderberg

Arkeolog
anders.soderberg@sigtuna.se
08 – 591 266 59

Lovisa Willborg Jonsson
Intendent med ekonomiansvar
Lovisa.willborg-jonsson@sigtuna.se
08 – 591 268 48

Maria Ek
Intendent lokalvård och värdskap
Maria.ek@sigtuna.se
08 – 591 262 77

Presskontakter
Sigtuna Museum & Art: Ted Hesselbom, museichef.
Sigtuna kommun: Anna Jernberg Carlson

 

konst