Flaggning

   IMG_5615    IMG_5616   IMG_5614   IMG_5618   IMG_5617   IMG_5613

  Sigtuna Museum & Art flaggar på Sveriges nationaldag, de fem nationella minoriteternas respektive dagar samt under den veckan som Stockholm firar Pride. Kvinnodagen uppmärksammas. Detta gör vi och övriga Kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun.

  6 februari Samernas nationaldag               24 februari Sverigefinnländarnas dag

  8 mars Internationella Kvinnodagen           8 april Internationella Romadagen

  6 juni Sveriges nationaldag                          15 juli Bemärkelsedagen för tornedalingar

  Det finns ännu ingen dag eller flagga för judar i Sverige. I början av augusti eller samma vecka som Stockholm Pride firas flaggar vi med regnbågsflaggan för HBTQ ( homo, bi, trans och queer)

  http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/HBTQ

  bilder. flaggorna; same-, svenskfinländarna-, romsk-, svensk-, tornedalingarnas och regnbågsflaggan. Stefan Mikaelsson, sametingets ordförande och Ted Hesselbom, museichef Sigtuna museum &Art

  sametingets ordf