Forskning på Sigtuna museum

 

Sigtuna museum är uppbyggt kring fynden från arkeologiska utgrävningar i stadens svarta jord. Dess historia, och omlandets, har alltsedan 1910-talet varit ett speciellt skötebarn. Fram till idag har nära fyrahundra utgrävningar gjorts i staden, både stora och små.

Sigtuna museums arkeologiska samlingar inbjuder till forskning rörande olika aspekter av tidig medeltid, statsbildning, kristnandeprocess, internationella kontaktnät och människors livsvillkor i det Svealand som stod inför stora förändringar under 1000 och 1100-talen.

Flera forskningsprojekt har berört museets samlingar genom åren och några större forskningskonferenser har tidigare hållits vid museet. Enskilda forskare är hjärtligt välkomna till vårt museimagasin för att studera olika kategorier av arkeologiska föremål.

Läs vidare under knappen Just nu uppe till vänster.

 

forskare A Sjöbäck b