Situne Dei

      Museets årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi. Utgivningen återupptogs 2006 och under de senaste åren har vi lagt större resurser på skriften och museets arkeolog leder arbetet. Redaktionen består delvis av externa forskare knutna till Stockholms universitet, Länsmuseet och Riksantikvarieämbetet. Manusgranskning sker enligt peer review-praxis. Läs mer…