Utställningar på Sigtuna museum

SIGTUNAHISTORIER
Sigtunahistorier omfattar historien i Sigtuna kommun från stenåldern och fram
till idag. Möt olika människor med olika berättelser från olika platser under
olika tider. Nu har den första och andra delen av Sigtunahistorier på Sigtuna museum
öppnat i Stenhuset och Fornhemmet.

STENHUSET
Stora utställningshallen
berättar om landhöjningen, de första
spår som finns av mänsklig närvaro i Sigtuna kommun och om
historien fram till vikingatiden, samt lite om arkeologin som ett
forskningsämne i ständig förändring.
Övre galleriet berättar om vardagsliv och kontaktnät för tusen
år sedan då Sigtuna stad grundats och då det som nu är Sverige
började ta form.
Nedre galleriet berättar om kyrkbyggenas och klosterväsendets
storhetstid, om läkekonst och om skrivkonstens plats i människors
liv. Först som runor och sedan som de bokstäver vi har
idag.
Det mörka rummet längst ned, Black box, berättar om tid och
förgänglighet. Där visas filmerna Arkeologen berättar.
Utställningsrummen i Stenhuset öppnade 26 januari 2017.

FORNHEMMET
I Fornhemmet öppnades tre utställningsrum den 10 november 2017
och de återstående rummen kommer att öppna den 9 juni 2018.
I Ankomst berättas om Sigtuna som ankomstplats utifrån Arlanda
och Märsta station.
Flytt och resa berättar om människorna som kommit hit
under olika tider och om hur de har färdats.
I Kunskap berättas om all kunskap som finns och
har funnits här under tidernas gång.
Från runor till räddningsgymnasium.

De återstående rummen handlar om handel genom alla tider,
vardagsliv och om vilka avtryck vi lämnar efter oss om tusen år.

Museibutik med varierat utbud. Vi har även två olika barnspår
i utställningen som passar barn från 3 år och uppåt!