Borgerlig vigsel

Välja vigselförrättare

Längst ner på sidan finns en lista över de förrättare som är utsedda i Sigtuna kommun. Du kan använda vilken vigselförrättare du vill, även från andra kommuner.
Det är länsstyrelsen som utser vigselförrättarna. De senast tillsatta får tidsbegränsat förordnande, och om man inte misskött sitt uppdrag eller själv väljer att avgå blir det förlängt.

Välja vigselplats
Det finns inte några regler eller bestämmelser för var ceremonin ska äga rum. I vår kommun är det dock vanligast med Sigtuna kommunhus, Sigtuna rådhus och Arlanda flygplats. Därutöver kan du själv välja andra platser.

Boka vigsel

Sigtuna kommunhus eller Sigtuna rådhus

Under perioden 1/1 -30/6 samt 1/9-20/12 2020 finns möjlighet att boka Rådhuset för vigsel fredagar och lördagar 11.00-16.00.

I Kommunhuset kan vigsel bokas under Kommunhusets normala öppettider

Kontakta Sigtuna kommun för mer information och bokning.

08-591 260 00

Arlanda

Kontakta Arlanda Vip Service.
010-109 12 00
(se även länken till höger) https://www.swedavia.se/arlanda/vigsel/#gref

Om du önskar annan vigselplats bokar du den eller bestämmer var du vill vara och kontaktar sedan en vigselförrättare.

Vigselförrättare har rätt att säga nej till det önskemål du har.

Kostnad

Kostnaden för lokalen är olika beroende på vilken plats man väljer.

I Sigtuna kommunhus är vigseln gratis.
För vigsel i Sigtuna rådhus är avgiften 1 400 kronor. Då ingår vaktmästare som ser till att lokalen är iordningställd, öppnar och stänger. Hen kan ofta ställa upp som vittne. För andra platser gäller att du själv kollar kostnaderna. Vigselförrättaren har rätt att ta ut en ersättning för resor från brudparet, men inga ytterligare avgifter. Hen får ett arvode från länstyrelsen som förordnat hen.

Vilka intyg behövs?

• Hindersprövningsbevis
• Intyg om vigsel

Dessa beställer ni från Skatteverket och måste visas i samband med vigseln tillsammans med legitimation. Observera att intygen har begränsad giltighet (4 månader). Mer information om detta finns via länken under. https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Vittnen

Vid ceremonin ska två vittnen närvara. Vittnena ska vara fyllda 18 år och kunna visa legitimation.

Vigselförättare i Sigtuna kommun

Bo Andersson

bosse.andersson@sigtuna.se

073-661 04 02

Gun Eriksson

gun.eriksson@sigtuna.se

070-250 74 20

Kerstin Frostberg

kerstin.frostberg@gmail.com

070-515 66 06

Rolf Jangbratt

rolf.jangbratt@sigtuna.se

070-880 01 00

Lars-Göran Sörqvist

lars-goran.sorqvist@sigtuna.se

070-376 52 59

Gill Brodin

gill.brodin@sigtuna.se

070-788 58 00

Sofia Olofsgård

mumrik.olofsgard@gmail.se

070-454 22 98

Britt-Marie Treutiger

britt-marie.treutiger@sigtuna.se

070-825 95 55

Mats Söderberg

mats-soderberg@tele2.se

070-550 32 12

hem3.th.tollbrud