Sigtuna kommuns barnkulturprogram.

    Kultur och Fritids kultursatsning fokuserar på barn och ungdomar. Kulturella aktiviteter och upplevelser är viktiga inslag i barns utveckling. Kulturaktiviteter kan på många sätt stärka barns och ungas självförtroende och även locka till aktivitet bland barn och unga. Alla barn ska ha rätt till ett varierat och kvalitativt kulturliv. Därför erbjuds alla barn under sina år i förskola och skola en rad olika kulturaktiviteter. Läs mer om Sigtuna kommuns barnkulturprogram här.

    Sedan 2014 har alla kommunens femåringar (vilket är ungefär 600 barn varje år!) kommit till oss tillsammans med sin förskolegrupp för att se en konstutställning och därefter skapa själva tillsammans med en kulturpedagog.

    Här till höger är en bild som en femåring gjorde efter att ha sett Nina Sandströms utställning Textil Kostym Teater på Konsthall Märsta 2017.