Utgrävningar och fyndfördelning

       

      Under det senaste året har vi fått ett avtal med Historiska museet och automatisk fyndfördelning till Sigtuna museum efter alla arkeologiska utgrävningar i Sigtuna kommun. Detta säkrar museets attraktion som plats för forskning. Vi har haft besök på det nya magasinet från de flesta större svenska universiteten.

      hornplatta_RF