Utflyttning av alla samlingar

    

   Under två års tid har hela museets samling på ca 150 000 objekt, packats och transporterats till ett nytt magasin.

   Under denna tid hade vi extra hjälp av 12 personer från Kunskapslyftet. En arbetsmarknadsåtgärd från arbetsförmedlingen. I åtgärden ingick även visstidsanställning av en arkeolog och konservatorkompetens som tillsammans med vår interna projektledare garanterade kvalité och säkerhet.

   sithunum_U365_RF