Utflytt och stängt museum för renovering

    

   Under ett och halvt års tid har museet varit stängt för renovering. Vi har framför allt fått ett mer tillgängligt museum där all fem halvplan nu är tillgängliga även för alla som använder rullstol. Att rensa bort dåliga renoveringar och flytta tillbaka de olika byggnaderna till sent 1700-tal respektive 1960 har varit en ambition som lett till många vackra lösningar där ny teknik har gömts i inne i väggar och tak.

   Med de utflyttade samlingarna fick museet nästan dubbelt så stor offentlig yta, en öppen studio för allmänheten, bättre kontor, butik och andra funktionaliteter.

   hem.butik2