Tillgänglighet

    

   Alla är välkomna i våra lokaler!

    

   Det nyrenoverade Sigtuna museum har byggts om för att vara anpassat för besökare med olika funktionsförutsättningar.

   På magasinet i Til har vi en nyckelstyrd hissramp utanför entrén och vi har en stor hiss inomhus.

   Konsthall Märsta är nybyggd, invigdes 2014 och har optimal tillgänglighet.

    

   Detta är något som hela tiden kan bli bättre.
   Dela med dig av kommentarer och idéer till Ted Hesselbom
   073-666 32 71 eller med post till Sigtuna museum, Stora gatan 55, 193 30 Sigtuna

   tillgänglighet