Sigtuna Museum & Art 3

    

   Bookazine no 3 är en del av en förstudien Sigtunas kyrkoruiner – bevarande och brukande (Lst dnr 434-595-2014) med stöd från Länstyrelsen i Stockholms län.

   Detta är första steget i ett flerårigt arbete för att  bättre bevara Sigtunas kyrkoruiner och överväga ett möjligt brukande.

   hem3.th.runi