Sigtuna berättelser – Sigtuna stories

    

   För 2015 och 2016 har vi fått extra medel för att bygga en ny basutställning. Vi har påbörjat arbete med referensgrupper och vi har högt ställda mål om representativitet i utställningen.

   I detta samarbetar vi bland annat med Riksutställningar och genom dem med andra museer som har samma mål. Fredrik Svanberg, forskningschef på historiska museet utreder just nu representativitet på de svenska museerna och han kommer att följa arbetet med basutställning på Sigtuna museum.

   stories