Samarbete med Lokalsamhället

       

      I uppdraget att stärka varumärket Sigtuna har samarbetet med Destination Sigtuna varit viktigt. Destination Sigtuna är kommunalägda och näringslivsäga i ungefär lika delar. Vi samarbetar bland annat med Sigtuna Litteraturfestival. Samarbetet var avgörande för att få Sveriges Museers årsmöte till Sigtuna i april 2015 då flera lokala näringsidkare medverkade, främst inom besöksnäringen.

      radiio