Museets historia

    

   Sigtuna museum grundades för snart 100 år sedan. Stiftelsen Sigtuna Fornhem tillkom 1916 på initiativ av historikern Olof Palme (1884-1918). Med hjälp av sex donatorer inköptes fastigheten Västra kvarteret n:r 7 (nuvarande kv. S:ta Gertrud). Några år efter Palmes död inrättades museilokaler i den röda 1700-talslängan på tomten.

   I mitten av 1960-talet byggdes det intilliggande stenhuset efter ritningar av Folke Hederus. I stenhuset inrättades för tiden moderna lokaler för reception, utställningar, magasin och arkiv. Samtidigt blev museet kommunalt. I samband med kommunsammanslagning i början av 1970-talet blev stadsmuseet hela storkommunens

   Till museet hör också Sigtuna Rådhus från 1700-talet, Lundströmska gården från 1800-talet samt Borgmästargården från 1900-talet. I kv. Urmakaren disponerar museet tomterna nr 1, Kung Olof mynthus rekonstruerades i samband med den svenska myntningens 1000-årsjubileum 1995, men revs 2010 pga hussvamp, och nr 3 Sveriges äldsta bevarade stadstomt utlagd av kung Erik Segersäll omkring år 980.

   knappen model 72