Fler tjänster

       

      Samtidigt fick vi resurser för att kunna anställa tre nya heltidstjänster; en arkeolog, en konservator och en kulturpedagog. Rekryteringsprocessen gjordes i samförstånd med alla anställda. Den tog lång tid, skapade samsyn och en trygghet i att vi fick de bästa kollegorna för just detta specifika museum i det behov som finns just nu. ”Medskapande medarbetare” har varit ett riktmärke och är ett av våra gemensamma mål i kommunen.

      Barn teckning 03 RF